Ontwikkelen en onderhouden van een professionele leergemeenschap

Het beroepsonderwijs heeft de uitdagende opdracht om, in samenwerking binnen de regio, studenten voor te bereiden op werk en een goede plek in de samenleving. Dit vraagt om een integrale kijk op organisatie-, kwaliteits- en innovatievraagstukken. CINOP adviseert en begeleidt het beroepsonderwijs bij het ontwikkelen en onderhouden van een professionele leergemeenschap.

Expertise op diverse actuele thema’s
Vanuit onze ervaring met onderzoek en onze betrokkenheid bij beleidsvorming hebben we expertise op diverse actuele thema’s. Denk aan 21ste-eeuwse vaardigheden van studenten en loopbaancompetenties, maar ook aan thema’s als pedagogisch-didactisch vakmanschap en een onderzoekende houding van docenten. Daarnaast zetten we ons al jaren in voor onderwijskundig leiderschap van managers, samenwerking en leren binnen teams, flexibel onderwijs, curriculumontwikkeling, examinering en het bevorderen van een kwaliteitscultuur. Vanuit deze brede expertise ondersteunen wij teams en scholen in het ontwikkelen en verzorgen van beter onderwijs.

Integrale aanpak
CINOP staat voor een integrale aanpak. We realiseren voor u duurzame impact door in elk traject inhoudelijke expertise te verbinden aan kwaliteitsverbetering, inbedding in team- en organisatieprocessen en monitoring van resultaten. Professionalisering gaat voor ons daarmee verder dan een training voor docenten of een masterclass voor bestuurders.

Zoeken

Socialize met CINOP