CINOP Academie

Met ons gespecialiseerde aanbod voorzien we mbo-instellingen, hogescholen en andere opleiders op een praktijkgerichte en flexibele manier in hun leer- en scholingsbehoefte.

Altijd maatwerk
In grote lijnen (inhoud, duur en vorm) staan de trainingen van de CINOP Academie vast. Maar voor de concrete uitvoering is bijna altijd sprake van maatwerk. Samen passen we dan de training aan op uw situatie. Verder werken we zo veel mogelijk met materiaal en casuïstiek van de eigen school.

Altijd gericht op de groep
Onze trainers willen zoveel mogelijk aansluiten bij de leerstijlen van de deelnemers en op een prettige manier in verbinding staan met de groep. Dat is niet af te dwingen, maar een goede intake, flexibele opstelling, een beetje mensenkennis en hun uitgebreide ervaring helpt zeker. Bijvoorbeeld bij het omgaan met verschillen en weerstand.

Altijd bij de tijd
Naast onze inhoudelijke expertise investeren we in slimme (online) werk- en leervormen. Niet voor de show, maar gewoon wanneer het werkt. Met als goed voorbeeld de Training Blended learning die gaat over online begeleiding en zelf grotendeels online plaatsvindt.

Altijd een goede start
Een goed begin is het halve werk. Voor elke training gaan we met u in gesprek over vragen zoals:
  • Wat zijn de specifieke behoeften van uw organisatie?
  • Welke verbeteringen zijn wenselijk?
  • Hoe meten we de effecten voor de organisatie?
  • Is er behoefte aan coaching en intervisie na afloop?
  • Wenst u de inzet van bepaalde leermiddelen?
  • Hoe richten we de digitale leeromgeving in (ELO)?
Altijd de cirkel rond
Na afloop evalueert de trainer met de deelnemers het leerproces en de opbrengst. Deze evaluatie koppelen we terug aan de opdrachtgever. Net als een vrijblijvend onderwijskundig advies of opgedane inzichten (onze trainers zijn immers ook adviseurs). Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.

Altijd verder kijken
Door de nauwe verbinding met het advieswerk verrijken onze trainers continu hun praktijkkennis en weten ze als geen ander hoe een training past binnen de hedendaagse onderwijscontext. Voor nagenoeg elke onderwijskundige vraag kunnen we een training ontwikkelen of passende oplossing bedenken.

Altijd oog voor kwaliteit
CINOP is ISO 9001:2008 gecertificeerd door Certiked. Kwaliteitsverbetering is een doorlopend proces. Zo evalueren we elke training, werken we met een eigen competentieprofiel voor onze trainers en organiseren we (interne en externe) intervisie over het trainersvak.

En verder
Speciaal voor het mbo laat de CINOP Academie haar trainingen valideren voor registratie in het lerarenregister. Het lerarenregister dient om de bekwaamheid van docenten blijvend te borgen. De volgende trainingen zijn nu gevalideerd: Assessor, Taalassessor NL, Taalassessor MVT, Examenconstructeur, Combinatietraining constructeur/vaststeller en Curriculumontwikkeling.

De CINOP Academie is door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) als erkend opleider aangemerkt. Hierdoor geldt voor alle trainingen een btw-vrijstelling.
Zoeken

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Managing consultant
06-51811461

Socialize met CINOP