Meer professionaliseringsmogelijkheden

Naast ons standaard trainingsaanbod bieden wij de volgende mogelijkheden voor professionalisering:

Training voor praktijkopleiders
Het begeleiden, coachen en beoordelen van studenten is een vak apart. In deze training krijgen praktijkopleiders inzicht in het leertraject en curriculum, de diverse leer- en coachstijlen en in hun eigen valkuilen. Daarnaast leren praktijkopleiders om (binnen de juiste kaders) zo objectief mogelijk studenten te beoordelen. Het geleerde biedt de praktijkopleider handvatten om met veel plezier de rol van coach te vervullen en met zelfvertrouwen tot een excellent onderbouwd oordeel te komen bij beoordelingsmomenten. Meer informatie: Sharda König, skonig@cinop.nl.

Screenen van examens
Zijn uw examens betrouwbaar, valide en transparant? CINOP Advies is een ervaren partij in het beoordelen van exameninstrumenten, zoals proeven van bekwaamheid of schriftelijke examens. Wij kunnen onafhankelijk beoordelen of deze voldoen aan toetstechnische, inhoudelijke en landelijke kwaliteitseisen, eventueel aangevuld met eisen van uw eigen school. Binnen enkele weken leveren wij u een to-the-point rapportage, die we bespreken met bijvoorbeeld de teamleider, constructeurs en vaststellers. Meer informatie: Sancie Leenders, sleenders@cinop.nl.

Coaching on the job examencommissies
Examencommissies worstelen vaak met de vraag: hoe borgen we de kwaliteit van de examinering binnen én buiten school? Een training van de CINOP Academie helpt zeker om ‘in control’ te komen. Een goed begin is het halve werk. Graag begeleiden wij u met het implementeren van plannen en afspraken. Via ‘coaching on the job’ ondersteunen wij examencommissies met up-to-date kennis van wet- en regelgeving, maken we taken en verantwoordelijkheden uitvoerbaar en leren we mensen werken vanuit hun eigen rol in het examineringsproces. Meer informatie: Rena Punt, rpunt@cinop.nl.

Training en toolbox 21st Century skills
“It’s not the strongest of the species that survives, not the most intelligent, but the one most responsive to change” – Charles Darwin. Welke vaardigheden heeft een (toekomstig) vakman in de 21ste eeuw nodig? In deze eigentijdse training over 21st Century skills leren mbo-docenten wat deze vaardigheden betekenen, hoe deze vorm kunnen krijgen in de lespraktijk en welke houding, mindset en vaardigheden dit van docenten vraagt. Meer informatie: Sara van Kesteren, skesteren@cinop.nl.

NB: ontwikkeld o.b.v. het onderzoek van Van Kan, C., Zitter, I., Brouwer, P. en Van Wijk, B. (2014). 'Onderwijspedagogische visies van mbo-docenten: wat dient het belang van studenten?', ‘s-Hertogenbosch: ecbo

Training Bumpy moments
Welke pedagogische visie bepaalt jouw handelen als docent? In deze training verbreden mbo-docenten hun pedagogisch handelingsrepertoire en leren ze van hieruit bewust keuzes te maken in de les. Uitgangspunt is de zogenaamde Bumpy moments methodiek waarin tal van mini-dilemma’s in de dagelijkse praktijk van de leraar centraal staan. Door gebruik te maken van filmmateriaal, storyboards en diverse intervisiemethoden, reflecteren de deelnemers op hun (onderwijs-pedagogisch) handelen en ontwikkelen ze een krachtige visie op de interactie tussen henzelf en de studenten. Meer informatie: Sara van Kesteren, skesteren@cinop.nl.

MBO Academie
Vanuit onze jarenlange ervaring in het beroepsonderwijs werken wij nauw samen met de MBO Academie. Gezamenlijk organiseren wij leergangen (open inschrijving) rondom herontwerp, onderwijsmakers, kwaliteitsborging en examinering. Meer informatie (data/locaties): www.mboacademie.nl.

Zoeken

Contactpersoon

 Sara van Kesteren
Sara van Kesteren
Consultant
06-10232068
 Sancie Leenders
Sancie Leenders
Consultant
06-22464253
 Rena Punt
Rena Punt
Managing consultant
06-51811461

Socialize met CINOP