Flexibilisering

Maatschappelijke ontwikkelingen en de grote dynamiek op de arbeidsmarkt vragen om meer flexibiliteit van zowel initieel- als post-initieel onderwijs. Hoe kunnen onderwijsinstellingen nu en in de toekomst inspelen op de verschillen in leervragen en leerbehoeften van de doelgroepen die zij bedienen? Welke mogelijkheden zijn er om meer ruimte te creëren voor maatwerk op een manier die haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is? En hoe kan de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven worden versterkt, zeker ook vanuit de regionale context?

Een leven lang ontwikkelen
Flexibiliseren van onderwijs is een van de manieren om met deze uitdagingen om te gaan. Zodat onderwijs verschillende mogelijkheden biedt in het wat, waar, wanneer, en hoe er geleerd wordt, leidend tot een erkend diploma of certificaat. Want het belang van een leven lang ontwikkelen is groot; zowel voor het individu, het bedrijfsleven als de maatschappij.

Van visie tot implementatie
CINOP helpt uw organisatie om dit vraagstuk op te lossen. We ondersteunen scholen, overheid en bedrijfsleven individueel en regionaal om hun flexibiliteit te vergroten, van visieontwikkeling tot implementatie. De mindshift van aanbodgericht- naar opbrengstgericht werken is daarin een belangrijk uitgangspunt. Ook het ontwikkelen van gepersonaliseerde leerroutes is een van de pijlers om onderwijs en scholing meer te flexibiliseren, gebaseerd op een blend van contactonderwijs, online leeractiviteiten en werkplekleren.

CINOP adviseert en helpt u bij het inzetten van instrumenten die nodig zijn voor de verandering en de implementatie en organiseert de bijbehorende professionalisering van management, docenten en staffunctionarissen. Ook de flexibilisering van examinering/toetsing (leerwegonafhankelijkheid) kan onderdeel uitmaken van ons advies- en implementatietraject voor uw organisatie.

FlexScan

De FlexScan geeft onderwijsinstellingen inzicht in de (gewenste) mate van flexibiliteit in het onderwijs. De FlexScan brengt in kaart of en hoe studenten en docenten het onderwijs als flexibel ervaren en wat hun wensen zijn op dit punt. De scan kan op team-, faculteits- en instellingsbreed niveau ingezet worden. Kijk voor meer informatie op de website van de FlexScan. Bent u geïnteresseerd in de FlexScan, vraag dan hier de democode op.

Zoeken

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470
 Hans Dekker
Hans Dekker
Managing consultant
+31 6-22204966

Socialize met CINOP