Nieuws

Jaren

CINOP Lentesessie 2019 | Global trends & local impact

Naam afbeelding

27 maart 2019

Wil je op de hoogte zijn van alle global trends met impact op het onderwijs en de arbeidsmarkt? Wil jij leren van praktijkcases waarin regionaal wordt samengewerkt door overheid, bedrijfsleven en onderwijs? Wil jij ervaren hoe eigentijds onderwijs kan werken?

Op 11 april a.s. is de jaarlijkse CINOP Lentesessie met dit keer als thema: ‘Global Trends & local impact’. Hoe benutten we de kracht van de regio ook internationaal? Hoe koppelen we mondiale trends in het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt aan de regionale innovatieagenda? Actuele vraagstukken, waarop al van alles gebeurt! Dit delen we graag.

 

Voor wie?

Bestuurders, directieleden en beleidsmakers die betrokken zijn bij deze vraagstukken. En voor iedereen die werkzaam is bij een bedrijf, gemeente, onderwijsinstelling, loopbaanbegeleidingsdienst of brancheorganisatie die betrokken is bij vraagstukken rondom internationalisering, regionale samenwerking, LOB, onderzoek en/of inclusief onderwijs.

Kom ook en ontdek nieuwe ontwikkelingen, spijker je kennis bij, ontmoet voorlopers en doe inspiratie op. Meld je snel aan; we weten uit ervaring dat de lentesessie snel volgeboekt is.

Key note: Jan Willem Velthuijsen

Onze key-note speaker van de middag is Jan Willem Velthuijsen. Hij onderzoekt als chief economist van PwC Europe wereldwijde trends en is als hoogleraar verbonden aan de RUG. Gecombineerd met de keuze uit diverse actuele en interactieve subsessies rondom het thema ‘Global trends & local impact’ belooft het een bijzondere middag te worden. In het uitgebreide programma (hieronder) vind je meer informatie over de keynote en de subsessies.  

Locatie

De CINOP Lentesessie 2019 vindt plaats in Spant! in Bussum. Prima bereikbaar met OV en transferbusjes, en met voldoende gratis parkeerplaatsen. Zie ook de website van Spant!

Bijdrage

Als bijdrage voor deelname aan de Lentesessie vragen we €149,-.

Meld je tijdig aan

Bij je aanmelding kun je direct kiezen bij welke interactieve subsessie je wilt aansluiten. Hieronder vind je meer informatie over de keynote speaker en de subsessies. Graag tot ziens op 11 april!PROGRAMMA

13.00 uur

Inloop

13.30 uur

Start Lentesessie – Welkom door Huub Dekkers, algemeen directeur CINOP

  • Plenair: keynote door Jan Willem Velthuijsen
  • Inspirerende en actieve subsessies (zie onder)
  • Plenair: College Tour - vragen uit de zaal n.a.v. keynote en subsessies
  • Wrap-up

17.15 uur

Netwerkborrel


Keynote en subsessies

Keynote: global trends & local impact

Prof. Dr. Jan Willem Velthuijsen, partner en chief economist bij PwC Europe, is als hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en doet onderzoek naar wereldwijde trends. In zijn keynote gaat hij in op de vijf urgente mondiale problemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd, de antwoorden daarop voor de kortere termijn waarmee regeringen, organisaties en de maatschappij worstelen, en wat dat betekent voor de wereld van onderwijs en een leven lang ontwikkelen.

 

Robotics meets data science

Rico Möckel
(Swarmlab Maastricht University: Data Science and Knowledge Engineering (DKE))

Karien Coppens
(senior onderzoeker CINOP)

We kunnen tegenwoordig heel veel data verzamelen. De vraag is hoe je daar nuttige informatie uit kunt halen; informatie die je helpt om beslissingen te nemen en te handelen. Swarmlab is het laboratorium voor cognitieve robotica en complexe zelforganiserende systemen van Maastricht University. Met als doel om diepgaand begrip op te bouwen van het ontwerp en de controle van biologische en kunstmatige intelligente systemen. En inzicht te krijgen in het gebruik van die kennis in de praktijk. Dat onderzoek gebeurt over de grenzen van landen, sectoren en branches heen. In deze subsessie word je meegenomen in de allernieuwste ontwikkelingen en maak je kennis met de mogelijke toepassingen in het bedrijfsleven en het onderwijs.

Jeugdwerkloosheidsvrije regio Hart van Brabant

Marc Bevers
(programmamanager jeugdwerkloosheidsvrije regio Midden Brabant)

Joost Franssen
(managing consultant CINOP)

Hoewel de positie van lager opgeleide jongeren beter wordt, blijft jeugdwerkloosheid problematisch. Sterke regio’s met goed opgeleide en een geïntegreerde jongeren hebben de toekomst; zonder jongeren is er geen bedrijvigheid en zonder bedrijvigheid trekken jongeren weg. De EU-landen hebben afspraken gemaakt over een ‘jeugdgarantie stelsel’: een structurele hervorming van het arbeidsmarktstelsel. De regio Hart van Brabant heeft deze ambitie voortvarend opgepakt. In het programma ‘Jeugdwerkloosheidsvrije regio’ bundelen o.a. jongeren, werkgevers, gemeenten, UWV en onderwijsinstellingen hun kennis, kracht en ervaring. Hoe vind en behoud je ‘onvindbare’ jongeren? Hoe ontwikkel je nieuwe arrangementen om jongeren terug te leiden naar onderwijs en/of werk? Ontdek de resultaten en uitdagingen van meervoudige samenwerking bij de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Het vluchtelingenvraagstuk: regionale aanpak en flexibel onderwijs

Jacco den Hartog
(beleidsadviseur gemeente Oisterwijk)

Wouter Jacobs
(senior consultant CINOP) en Doreen Verbakel (consultant CINOP)

In deze inspiratiesessie maak je kennis met de ‘pioneering effort’ van de gemeenten in de regio Hart van Brabant op het gebied van onderwijs en vluchtelingenintegratie: ‘inburgering+’. Dit is een regionale aanpak waarin flexibel onderwijs een hoofdrol speelt. Een ambitieuze onderneming, met grote impact voor ogen. Tijdens de sessie maak je kennis met de aanpak, kansen en kanttekeningen rondom flexibel onderwijs voor vluchtelingen die een plek willen vinden binnen de Nederlandse samenleving.

Naar een inclusief Nederland en dus toegankelijk (hoger) onderwijs


Kerstin Leidorf
(beleidsmedewerker Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Marjolein Büscher-Touwen
(senior consultant handicap + studie, onderdeel van CINOP).

Het wereldwijde VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is op 14 juli 2016 ook in Nederland in werking getreden. Om de positie van mensen met een beperking te verbeteren is ook toegankelijk onderwijs noodzakelijk. Wat betekent het VN-verdrag voor Nederland? Wie spelen er een belangrijke rol op landelijk niveau én in de regio? Wat betekent dit voor gemeentes, onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt? Wat wordt er al gedaan en hoe wordt in de regio samengewerkt? En als we inzoomen op de onderwijsinstellingen: wat zijn dan best practices en wat is de regionale impact daarvan? Laat je inspireren en denk mee, zodat we met elkaar kunnen werken aan een inclusieve samenleving!

Onderwijs op maat in de zorg

Hans Timmerman
(senior beleidsadviseur CAOP - kennis- en dienstencentrum voor arbeidszaken in het publieke domein)

Marijke Dashorst
(adviseur NLQF)

De sessie over flexibilisering van onderwijs laat zien hoe met gebruikmaking van ECVET, het European Credit and Transfer System, en validering van reeds aanwezige kennis en vaardigheden, volwassenen sneller inzetbaar zijn in de zorg. Beide instrumenten zijn gebaseerd op de leerresultaten uit het Nederlands Kwalificatiekader & European Qualification Framework. Gezien de grote tekorten in de zorg is het toepassen van deze instrumenten in de arbeidsmarkt van zeer groot belang!

Zoeken

Socialize met CINOP