Nieuws

Jaren

Praktisch hulpmiddel voor ontwikkeling hybride leeromgeving

Naam afbeelding

26 maart 2019

Hybride leeromgevingen kennen net zo veel vormen als namen. Denk aan praktijkroutes, labs, onderwijs-in-bedrijf, werkplekleren en co-makership. Kern is dat in een hybride leeromgeving leer- en werkprocessen met elkaar zijn verweven.

Opleiden voor de toekomst
Herken je een van deze vraagstukken?

  • Je wilt het onderwijs minder versnipperd aanbieden, een betere integratie van theorie en praktijk.
  • Je wilt je onderwijs continue laten aansluiten bij vernieuwingen in het vakgebied, actueel opleiden.
  • Je organisatie heeft te maken een te lage instroom van goed gekwalificeerd personeel.

Een hybride leeromgeving kan helpen bij het aanpakken van deze vraagstukken.

Praktisch hulpmiddel voor duiding nut en vorm van hybride leeromgevingen

Er is geen blauwdruk; elke hybride leeromgeving is anders. Gebaseerd op onderzoek en praktijkervaring binnen CINOP/ecbo hebben we daarom een praktisch hulpmiddel ontwikkeld om het gesprek te voeren over nut en vorm van een hybride leeromgeving:

  • Wat zijn jullie beweegredenen om een hybride leeromgeving te ontwikkelen?
  • Wat kenmerkt de omgeving voor jullie?
  • Hoe geef je een hybride leeromgeving vorm?
  • Hoe geef je hierin de samenwerking tussen school en bedrijf vorm?

 Meer weten?

Je kunt het praktische hulpmiddel HIER opvragen. Onze mensen kunnen het gesprek begeleiden en adviseren over een mogelijke aanpak. We hebben ook ervaring met het begeleiden en het monitoren van de ontwikkeling en implementatie van hybride leeromgevingen.

Benieuwd wat we voor je organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.


Terugblik netwerkbijeenkomst: Wat is een hybride leeromgeving voor jou?
Op 30 januari jl. heeft de netwerkbijeenkomst ‘Ontwerpvraagstukken in het mbo: de diversiteit van hybride leeromgevingen’ plaatsgevonden. Een volle zaal! In totaal waren er elf roc’s uit het hele land vertegenwoordigd om hun voorbeelden en vragen te delen met anderen: Waar begin je? Hoe vind je de juiste partner? Wat zijn de do’s en dont’s? Hoe bouw je een duurzame relatie op met bedrijven uit de regio?

Na het praktijkvoorbeeld gepresenteerd door Ellen van der Paauw van Asito zijn we in twee gespreksrondes uit elkaar gegaan. De deelnemers zijn met elkaar in gesprek gegaan over flexibilisering van het onderwijs en een hybride leeromgeving.

Aan een andere gesprekstafel hebben de deelnemers kennisgemaakt met een hulpmiddel in het ontwerpproces: ‘Van wens naar werkelijkheid: Een hybride leeromgeving’. De hulpvragen helpen u om het nut en de noodzaak te bepalen van een hybride leeromgeving en wat voor jullie de kenmerken zijn. Binnenkort kunt u dit hulpmiddel via onze nieuwe website aanvragen.

We kijken samen met de deelnemers terug op een geslaagde middag!

Bent u ook benieuwd? Houd de nieuwsbrief in de gaten voor een mogelijke vervolgbijeenkomst.

Zoeken

Contactpersoon

 Raisa van Winden
Raisa van Winden
Consultant
06-10970910
 Alieke Hofland
Alieke Hofland
Onderzoeker
06-10533747

Socialize met CINOP