Overzicht klantcases

ROC West-Brabant klaar voor de toekomst
Verandertraject ‘klaar voor de toekomst’
Hogeschool Zuyd: Succesvol Studeren
Versterken van de studeerbaarheid van de opleidingen
Samen werken aan duurzame inzetbaarheid
Wat is inhoudelijk nodig om de Defensie-opleiding met een mbo-diploma te kunnen afronden? Dat was de centrale vraag in het onderzoek naar de overlap tussen een groot aantal Defensie- en mbo-opleidingen. De Coöperatie Paars Partnerschap (CPP) vroeg CINOP Advies dit onderzoek te begeleiden. In vier maanden tijd werden 33 onderzoeken uitgevoerd en aanbevelingen gedaan. Defensie kan aan de hand daarvan verder werken aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van haar personeel.
 
Duurzame inzetbaarheid in het MKB op de kaart
De AOW-leeftijd loopt steeds hoger op en de beroepsbevolking vergrijst. Hoe houd je mensen tot hun pensioen fit voor de arbeidsmarkt? Door te (blijven) investeren in duurzame inzetbaarheid, zo concludeerden MKB Nederland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Onderwijsmakers voor stafdiensten Alfa-college
Met de leergang Onderwijsmakers wil CINOP Advies onderwijsmakers op scholen inspireren en helpen om, samen met hun teams, het kwalificatiedossier te vertalen naar onderwijsinhoud. Op initiatief van met het Alfa-college werd deze leergang doorontwikkeld voor stafdiensten.
Aan de slag met leeruitkomsten bij Hogeschool Windesheim
Eerder dit jaar hebben 14 hogescholen subsidie gekregen om te experimenteren met flexibele leerroutes. CINOP Advies helpt deze instellingen bij de inrichting en implementatie. Zo ondersteunen wij de opleiding TBK (Technische Bedrijfskunde) van de Hogeschool Windesheim bij het formuleren van leeruitkomsten en deze te vertalen naar het onderwijsaanbod.
 
Praktijkervaring bij voorbereiding op nieuwe kwalificatiestructuur (IHKS)
In het najaar van 2015 werken veel scholen aan de voorbereidingen op de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur (IHKS). Weten wat werkt? Hieronder treft u een aantal tips uit de praktijk om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen.
Bruggen Bouwen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
Om hun leerlingen de beste kansen te bieden op een betekenisvolle toekomst, werken de Aloysius scholen voor voortgezet special onderwijs de komende jaren aan verdere verbetering van de aansluiting op het mbo en de arbeidsmarkt.
Symposium taalcoaches en vakdocenten Rijn IJssel
Donderdag 26 februari 2015 kwamen meer dan 25 taalcoaches en een aantal vakdocenten van Rijn IJssel bij elkaar om hun kennis en ervaring te delen over taalgericht vakonderwijs in de opleidingsteams. Centrale vraag: hoe kunnen taalcoaches en vakdocenten het beste samenwerken om het rendement van de opleiding te verhogen?
 
Spiegel voorhouden bij examinering
“CINOP Advies een is samenwerkingspartner die ons bij een ambitieus professionaliseringsprogramma begeleidt. De adviseurs zijn daarbij sensitief voor de interne processen, maar schromen tegelijkertijd niet om ons een spiegel voor te houden” aldus Kitty Orboins, Lid College van bestuur Rijn IJssel.
LOB-denken én doen bij Baanderherencollege
Denken en doen zijn vaak werelden van verschil. Maar als we het hebben over Loopbaanoriëntatie - en Begeleiding (LOB) bij het Baanderherencollege gaat deze uitersten hand in hand.
Scholing Onderwijslogistiek LC-docenten ROC van Amsterdam en ROC Flevoland
CINOP verzorgt de module Onderwijslogistiek in het post-hbo-scholingstraject van ROC van Amsterdam en ROC Flevoland.